Canan Acar (Universiteit Twente)– ‘uitdagingen waterstoftransitie’

Canan Acar heeft ongeveer 15 jaar ervaring in waterstofenergiesystemen. Haar achtergrond omvat een MSc. in Chemical Engineering (Chicago) en een Ph.D. in werktuigbouwkunde (Toronto). Ze heeft experimentele en modelleringservaring in waterstofproductie, -opslag en eindgebruik. Tegenwoordig ligt haar focus op geïntegreerde energiesystemen om optimale wegen te vinden om schone energiebronnen te koppelen aan verschillende soorten consumenten. Meer informatie over Canan vind je hier.

Workshop ‘uitdagingen waterstoftransitie’

Deze workshop is bedoeld om kritieke uitdagingen te identificeren tijdens de overgang naar 100% waterstofgebruik in de industrie, gebouwen en transport en om stappen te bieden voor de volledige implementatie van waterstof, essentieel voor een duurzame en koolstofvrije toekomst. Het schetst ook de voordelen en impact van waterstoftechnologieën om de wereldwijde energie-uitdagingen aan te pakken tot 2030 en daarna. Het kan dienen als een uitgebreide routekaart om waterstof in de economie te versnellen en op te schalen in verschillende sectoren.


About Canan Acar (English)

Canan Acar has about 15 years of experience in hydrogen energy systems. Her background includes an MSc. in Chemical Engineering (Chicago) and a Ph.D. in Mechanical Engineering (Toronto). She has experimental and modeling experience in hydrogen production, storage, and end-use. Nowadays, her focus is on integrated energy systems to find optimum pathways to link clean energy sources to different types of consumers. More information about Canan can be found here.

Workshop ‘challenges in hydrogen transition’

This workshop aims to identify critical challenges during the transition to 100% hydrogen use in the industry, buildings, and transportation and provide steps for fully implementing hydrogen, essential for a sustainable and carbon-free future. It also outlines the benefits and impact of hydrogen technologies to address global energy challenges through 2030 targets and beyond. It can serve as a comprehensive roadmap to accelerate and scale-up hydrogen in the economy across different sectors.