CMB.TECH is a cleantech company that builds, owns, operates & designs large marine and industrial applications that run on hydrogen and ammonia. CMB.TECH also offers hydrogen and ammonia fuel to its customers, either through own production or by sourcing it from third party producers.

CMB.TECH has four divisions:

  • Marine: Design, building and operation of a future proof fleet powered by hydrogen and ammonia
  • Engineering: A fast growing highly skilled engineering team with >15y of experience with hydrogen systems
  • H2 infra: Technology and infrastructure to produce and distribute the clean fuels of the future
  • Industry: Design and retrofit of industrial applications to run on the clean fuel of hydrogen

Hydroville is the first certified passenger shuttle that uses hydrogen to power a diesel engine.

Hydrogen refuelling station: It is the first refuelling station in the world that produces green hydrogen, which will be used to power ships, tube trailers, cars, trucks and buses.


CMB.TECH is een cleantech bedrijf dat grote maritieme en industriële toepassingen bouwt, bezit, uitbaat en ontwerpt die werken op waterstof en ammoniak. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan haar klanten aan, hetzij door eigen productie, hetzij door bevoorrading bij derden producenten.

CMB.TECH heeft vier divisies:

  • Marine: Ontwerp, bouw en exploitatie van een toekomstbestendige vloot aangedreven door waterstof en ammoniak
  • Engineering: Een snel groeiend hoogopgeleid engineering team met >15 jaar ervaring met waterstofsystemen
  • H2 infra: Technologie en infrastructuur voor de productie en distributie van de schone brandstoffen van de toekomst
  • Industrie: Ontwerp en retrofit van industriële toepassingen om te draaien op de schone brandstof waterstof

Hydroville is de eerste gecertificeerde passagiersshuttle die waterstof gebruikt om een dieselmotor aan te drijven.

Waterstoftankstation: het is het eerste tankstation ter wereld dat groene waterstof produceert, dat zal worden gebruikt voor het aandrijven van schepen, tube trailers, auto’s, vrachtwagens en bussen.