Nú instappen in waterstof biedt kansen!

De energietransitie is in gang gezet. Waterstof als energiedrager krijgt een steeds prominentere rol in die transitie. Het aantal waterstof-elektrische voertuigen neemt toe. De infrastructuur begint zich te vormen. Initiatieven komen op gang. Waterstof biedt kánsen. Die komen helder in beeld Tijdens de Hydrogen Opportunities Tour Belgium 2022 op 28 juni in het Havenhuis Antwerpen.

Lees verderNú instappen in waterstof biedt kansen!